פסקי דין ועדכוני פסיקה

בית הפול
פסק דין זכיינות
רשת "בית הפול" תביעה ע"ס 287,500ש - בית משפט השלום ת"א

התובעת הינה חברה שבבעלותה רשת מסעדות הידועה בשם "בית הפול", המונה בעת הגשת התביעה 7 סניפים פעילים. הנתבעים ביקשו להצטרף כזכיינים ברשת. לאחר מו"מ שנערך בין הצדדים שבמסגרתו יוצגו הנתבעים ע"י עורך דין זכיינות, נחתם בין הצדדים הסכם למתן זיכיון ברשת.

פסק דין זכיינות
אלמוג סלע נגד תנופה 555 בע"מ - בית המשפט המחוזי ירושלים

מהתשתית הראייתית הקיימת בתיק עולה כי מדובר בסכסוך עסקי מתמשך בו הצדדים מתקשים להמשיך לשתף פעולה. חרף ניסיונות חוזרים וישנים, מסתמן, על פני הדברים, כי משבר האמון בין הצדדים חריף וכי פניהם של הצדדים לפרידה בתנאים שייקבעו על ידי הבורר, ולא לדרך משותפת. במצב דברים שכזה, אין מקום לכפות על המשיבה – היא בעלת הקניין במותג 'פרש קיטשן' ובמוניטין שצבר – להמשיך בהתקשרות עם המבקשת.
המשיבות: תנופה בס"ד 555 בע"מ והנקודה האדומה – הכל בסלולר בע"מ ע"י בא כוחו עו"ד רפאל נבון

פסק דין קניין רוחני
יובל רוזנוסר נ' רונן גפני - בית המשפט המחוזי בחיפה

הנתבע המציא משחק קופסה המדמה פעילות עסקית והמכונה FRESH BIZ ("המשחק"). קודם להיכרותה עם הנתבע עסקה התובעת באימון אישי ועסקי, ולאחר שנפגשו הם החליטו להתקשר במיזם משותף אשר תכליתו תהיה מימוש הפוטנציאל הטמון במשחק כמתכונת או כבסיס לאימון אישי ועסקי, ולמטרה זו התקשרו הצדדים בהסכם שותפות.

פסק דין ליקויי בנייה
ג'יי פומרנץ נ' צ. אמין - חב' לבנין והנדסה בע"מ

התקבלה בחלקה תביעה כספית בגין ליקויי בנייה ואיטום. נקבע כי התקיים החריג בדבר אובדן הזכות לתקן את הליקויים. אם לא די בידיעת הנתבעים, ואף לא די בכפירתם בקיומם של הליקויים ובטיפול הבלתי מוצלח בתיקונים שנמסרו לטיפולם, כל העובדות מבססות בהחלט את אובדן האמון של התובעים ביכולת התיקון של הנתבעים.  בית משפט השלום בכפר סבא
התובעים: ג'יי פומרנץ ע"י עו"ד רפאל נבון

פסק דין נדל"ן ומשפט מסחרי
בית המשפט העליון

שלושת שופטי בימ"ש העליון קבעו כי חוזה הקומבינציה שבין הצדדים בטל וכי קמה חובת השבה בגין הביטול, אך כל אחד מהם הגיע למסקנתו זו מעילה אחרת; נוכח בטלות ההסכם נפסק, פה אחד, באשר להיקפה של חובת ההשבה וביחס לקיזוז הפיצוי המוסכם.

פסק דין בנושא נדל"ן ומשפט מסחרי

הכלל בעניין פיצוי בגין עוולת מצג שווא רשלני הוא מתן פיצויי הסתמכות. במקרה הנדון, אין להתערב במסקנת ביהמ"ש המחוזי בדבר קיומו של מצג שווא רשלני ובדבר חובת המדינה לפצות את המערערת בשל הנזקים שנוצרו לה בעקבות החתימה על הסכם הפשרה הראשון עם מר עינב; כמו כן אין להתערב בקביעת ביהמ"ש המחוזי לפיה המדינה הפרה את חובת תום הלב במו"מ עם דלתא, וכי בנסיבות העניין יש לפסוק לדלתא פיצויי הסתמכות אך לא פיצויי קיום.

פסק דין נדל"ן מסחרי

תביעה לסילוק יד ותשלום הסך של 400,000 ש"ח. הנתבעים מחזיקים בחלק מן המבנה הבנוי על המקרקעין המצויים ברח' השופטים 33, חולון, ומשתמשים בחלק זה כמוסך הידוע בשם "צוות לעניין" (להלן: "המוסך"). עניינה של התביעה הינו לפינוי המוסך ותשלום דמי שכירות ראויים לשנים 2006-2011. לאחר שבחנתי את ראיות הצדדים ועדויותיהם, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

פסק דין מסחרי
ללו קריאיישנס נגד החברה הכלכלית ראשל"צ

ביהמ"ש קבע כי הנתבעים עוולו בשליחת יד כלפי התובעים, עת נעלו את הנכס המושכר, כשהציוד והמלאי בתוכו, וגרמו להם נזקים עקב כך. עם זאת, לנוכח התנהלות התובע יוחס לו אשם תורם בשיעור 40%.
תובעים: משה ללו וללו קריאיישנס בע"מ ע"י ב"כ עו"ד רפאל נבון

עו"ד זכיינות
פסק דין בוררות
ש.קי.יא יזמות וניהול נגד נ.ג. פיצה דון פרדו בע"מ

ככלל, ביהמ"ש ימנה בורר חליף כאשר נבצר מהבורר המוסכם לדון בסכסוך, אך ככל שיעלה מתניית הבוררות שלא הייתה בכוונת הצדדים למנות בורר אחר זולת זה שהוסכם עליהם, ימנע מלמנות בורר חליף ויפנה את הצדדים לערכאות המוסמכות.
המשיבה: נ.ג. פיצה דון פרדו בע"מ ע"י ב"כ עו"ד רפאל נבון

פסק דין בוררות
שטרן ואחרים נגד אברהמי חברה לבניה, מנדלסון ואחרים

משפסק הבוררות של שלב א' אושר על ידי בית המשפט והפך לחלוט אין בסמכותי להכריע פעם נוספת בשאלת האחריות אלא אך ורק בשאלת גובה הנזק… נראה כי אברהמי לא הצליח להוכיח את תביעתו כאשר שב וחזר על טענות, שמקומן כאמור במסגרת ניהול הבוררות בשלב א' של ההליך, שהסתיים זה מכבר.
מבקשי האישור: עו"ד שטרן אברהם, יואלי אמיר, וינברגר אלחנן ע"י עוה"ד רפאל נבון

פסק דין עתירה מנהלית
עיריית ת"א נגד חברת פרידמן חכשורי בע"מ

בית המשפט העליון, (מפי השופט פוגלמן ובהסכמת הנשיאה ביניש והשופט דנציגר), קיבל את הערעור ופסק כי: המתווה להגשת כתבי טענות בתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000, מקביל להסדר הנוהג בדיון בעתירה בבג"ץ, המביא לכך שמשיב בעתירה מנהלית אינו נזקק בהכרח לתיקון כתב תגובה בשלבים מתקדמים של הדיון, משום שככל שהעתירה לא נדחתה בשלב ראשון, רשאי המשיב בכתב תשובה להוסיף טענות על אלה שנכללו בכתב התגובה שהוגש עובר לדיון המוקדם.
המשיבה: פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ ע"י ב"כ עו"ד רפאל נבון

פסק דין עתירה מנהלית
חב' מעוז דניאל נגד הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז

ביהמ"ש דחה עתירה לחיוב הוועדה המחוזית לתכנון ובניה לאשר תוכנית בינוי להקמת כפר נופש בחוף פלמחים. כנגד האינטרס הכלכלי הלגיטימי של העותרות קיים האינטרס של כלל הציבור, מה גם שמאז הגשת העתירה חלו התפתחויות שיש בהן כדי לשנות את המצב שהיה קיים במועד הגשת העתירה. טענות העותרות בעניין התוכנית החלופית שהוכנה, מועלות בטרם מוצה ההליך התכנוני והיעתרות למבוקש תהווה התערבות בלתי לגיטימית של ביהמ"ש. משפט מינהלי –בית-המשפט לעניינים מינהליים – ביקורת שיפוטית. עתירה מינהלית – מיצוי הליכים.
עותרת: מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע"מ ע"י ב"כ עו"ד רפאל נבון