עתירה מנהלית

עתירה מנהלית היא עתירה של אזרח נגד רשות מנהלית כמו הממשלה, עירייה, רשות מקומית וגופים ציבוריים נוספים בנושאים כמו ארנונה, חינוך, רישוי עסקים, רשויות מקומיות וכדומה. העתירה המנהלית מוגשת לבתי המשפט המחוזיים, בשבתם כבתי המשפט לעניינים מנהליים. כל אזרח יכול להגיש עתירה מנהלית כשהמטרה של עתירה מנהלית היא לשמש כלי בידי האזרחים לנסות לשנות החלטות שונות, ביצוע חוקים ותקנות שהתקבלו ע"י הרשויות והגופים הציבוריים השונים בצורה לא ראויה ולא הוגנת. עתירות אלו מכונות בג"צונים, על שם בית הדין הגבוה לצדק שדן בעבר בכל העניינים המנהליים והועברו על פי חוק בשנת 2000 לבתי המשפט לעניינים מנהליים.

עניינים מנהליים אחרים שאינם עונים לנושאים הנ"ל, נדונים בבג"ץ, מכח סמכותו השיורית. בית המשפט לענייניים מנהליים רשאי להעביר לבג"ץ כל עניין הנראה לו כבעל חשיבות ציבורית מיוחדת.

ערעור מנהלי הוא ערעור של הפרט על החלטה של רשם האגודות השיתופיות, ועדת ערר בעניין היטל מים וביוב, החלטות מסוימות לפי חוק התכנון והבניה ועוד.

תובענה מנהלית הינה תובענה לסעד אזרחי שעילתה עניין מנהלי לפיצויים במכרז ציבורי או תובענה ייצוגית בשל גבייה שלא כדין.

הנושאים שבהם מוגשת עתירה מנהלית הם מגוונים: עתירה מנהלית יכולה להיות מוגשת בשל החלטות שונות של העירייה, כגון: גביית ארנונה שלא כדין, צו הריסה בשל בנייה לא חוקית, הפרת "הבטחה מנהלית" ועוד. עתירה מנהלית יכולה להיות מוגשת גם על-ידי משתתף במכרז הטוען שזכותו נפגעה. עתירה מנהלית יכולה להיות מוגשת ע"י אזרח שנפגע מהחלטות של וועדות שונות כמו החלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה, נגד משרדי ממשלה, נגד משרד הביטחון, משרד החינוך בשל החלטות שנוגעות לשיבוץ ילדים לגנים ולבתי הספר ועוד.

מימד הזמן חשוב מאוד בהקשר של עתירה מנהלית. השתהות מיותרת עלולה להכריע את גורל העתירה, וביהמ"ש עלול לדחות אותה, לכן יש להגיש את העתירה המנהלית ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-45 יום "מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל עליה הודעה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם".

מימד הזמן חשוב מאוד בהקשר של עתירה מנהלית. השתהות מיותרת עלולה להכריע את גורל העתירה, וביהמ"ש עלול לדחות אותה, לכן יש להגיש את העתירה המנהלית ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-45 יום "מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל עליה הודעה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם".

על העתירה המנהלית לכלול את כל ההיבטים של הנושא בכדי להציג בפני בית המשפט תמונה מלאה. למשרד עורכי דין רפאל נבון ידע רב ובקיאות בתחום העתירות המנהליות ודיני המכרזים. עו"ד נבון ייצג בהצלחה לקוחות פרטיים וגופים עסקיים בעתירות וסכסוכים מול רשויות עירוניות ורשויות הממשלה, לרבות בנושאי תכנון ובניה.

צרו קשר

03-5544054

הירקון 2, בני ברק