Colen & Navon

משרד עורכי דין מתמחה במקרקעין וליקויי בניה

ליקויי בניה – ברכוש משותף של בניין

הרכוש המשותף של בנין מוגדר בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, על דרך השלילה ובאופן הבא:

"רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת."

כלומר – כל חלקי הבניין שאינם דירות הדיירים ייחשבו כרכוש המשותף של הבניין. על פי החוק, לכל דייר חלק יחסי ברכוש המשותף של הבניין, בהתאם לשטח היחסי של דירתו, אלא אם נקבע אחרת בתקנון הרשום של הבניין. באופן תואם חייב כל דייר בתשלום חלקו היחסי בהוצאותיו של הבניין, כאשר הוצאות אלו, כוללות כמובן גם תיקונים הנדרשים ברכוש המשותף של הבניין. מכאן החשיבות הרבה בבניינים חדשים לעמוד עם היד על הדופק ולבדוק האם קיימים ליקוי בניה ברכוש המשותף, אשר הקבלן חייב בתיקונם.

אין זה סוד, שבמקרים רבים, דיירים בוחרים להקפיד פחות על מצבו של הרכוש המשותף, ונוטים להשהות או להזניח את הטיפול ברכוש המשותף של הבניין. התנהגות כזו עלולה, חלילה, להיות בעוכריהם של אותם דיירים, שכן כל שיהוי עשוי לעמוד להם לרועץ, ולסכל את זכותם לתיקון ליקויי הבניה ע"י הקבלן.

חוק המכר (דירות) מגדיר תקופות בדק ואחריות, לכל סוגי ליקויי הבניה, ובחלוף התקופות הללו, עלולים הדיירים לעמוד בפני שוקת שבורה. מכאן החשיבות הרבה הקיימת, לכך שדיירי הבניין לא יישנו על זכויותיהם, ויערכו בדיקה הנדסית של הרכוש המשותף, כבר בשנה הראשונה למסירת הדירות בבניין בכדי למצוא את כל ליקויי הבניה. בהקשר הזה יודגש, כי לא תמיד ניתן להבחין בליקוי בניה ואי ההתאמות ולא תמיד ניתן לזהות את מידת חומרתם של ליקויי בניה.

עוד יודגש, כי העובדה שבניית הבניין קיבלה אישור לאכלוס (טופס 4) מאת הרשות המקומית איננה מבטיחה, כי הביצוע אכן נעשה בהתאם להוראות הדין, התקנים והתקנות והיא בוודאי איננה מבטיחה העדרם של ליקוי בניה ואי התאמות.

לכן חשוב לזכור – כי אחת ממשימותיו הראשונות של וועד הבית הטרי היא לערוך ביקורת מקיפה ברכוש המשותף על מנת לגלות ליקויי בניה ואי התאמות וזאת בליווי מומחה בתחום. מומחה יוכל, בין היתר, לבחון ולבדוק את תכניות המבנה ביחס לביצוע בפועל ואת יציבות השלד והיסודות. המומחה יוכל לבדוק רטיבויות, חיפוי קירות, ליקוי בניה בריצוף, בדיקת איכות החומרים ועוד בדיקות לאיתור ליקויי בניה.

ניסיון החיים מלמד, למרבה הצער, כי במרבית המקרים אכן יימצאו ליקויי בניה שונים וחלקם עשויים להיות אף משמעותיים. לוועד הבית הסמכות לתבוע בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף, אולם לצורך ניהול ההליכים מול הקבלן, מומלץ לקבל החלטה של אסיפת הדיירים, שכן העניין הוא מהותי וכרוך בהוצאות. כן מומלץ כמובן, כי ועד הבית יפנה לעו"ד מומחה בתחום ליקויי הבניה, כבר מתחילת ההליך, זאת על מנת לוודא כי נשמרים מלוא זכויותיהם של הדיירים וכי ליקויי הבניה יתוקנו או לחילופין הדיירים יפוצו – הכל בהתאם לנסיבות.

עורך דין הבקיא בסוגיות ליקויי בניה, הוא הדרוש לכם לשם ניהול ענייניכם המשפטיים באופן מיטבי ומוצלח. עו"ד רפאל נבון הוא עורך דין מנוסה ובעל ידע רב בתחום ליקויי הבניה, ומעודכן בכל חידושי החקיקה והפסיקות הנוגעות לתחום זה. עו"ד רפאל נבון ייצג ומייצג הן קבלנים והן רוכשי דירות, ועל כן מכיר היטב את שני צדי המתרס. במסגרת טיפולו המשפטי בנושא ליקויי בניה עורך דין רפאל נבון עובד בשיתוף פעולה הדוק עם חברות בדק בית, מהנדסי בנין, שמאים ומומחים נוספים בתחום ליקויי בניה, הכול במטרה ליתן מענה מקיף ומשולב, לשם השגת הפתרונות המשפטיים הנכונים והמיטיבים ללקוחות. מקצועיותו של עו"ד רפאל נבון הובילה את לקוחות המשרד להישגים משמעותיים. מוניטין זה של מצוינות בתחום תביעות ליקויי הבניה, נצבר כתוצאה מניהול מוקפד ואיכותי של תיקים, ושמירה על סטנדרטים גבוהים ביותר של שירות.

למשרד עו"ד רפאל נבון למעלה מ- 22 שנות ניסיון בתחום ליקויי הבניה, ונשמח לסייע לכם ולעמוד לצדכם בכל התהליך.

יש לכם תיק משפטי במקרקעין או ליקויי בנייה?
קבלו ייעוץ מקצועי מעו"ד רפאל נבון