זכיינות מונחים

זכיינות מילון מונחים

עו"ד זכיינות - כלים לחוזה זכיינות

זכיינות עסקית היא תחום בעל מאפיינים ייחודיים בשל הצורך במענה לסוגיות הנובעות מיחסי זכיין – מזכה. כמשרד עורכי דין המתמחה בזכיינות אנו מצליחים לנהל באופן המיטבי את הסיכויים והסיכונים בכל הסכם זכיינות ולקדם אותם לשביעות רצון הזכיין או הרשת המיוצגים על ידינו. להלן כמה מושגי יסוד והגדרות חשובות בתחום הזכיינות. יחד עם זאת יודגש, כי חשוב מאד להיוועץ בעורך דין זכיינות המתמחה בתחום בטרם חתימה על הסכם זיכיון, על מנת להבטיח שמירה על האינטרסים החשובים של המתקשר בהסכם.

זכיינות
קשר הנוצר בין רשת מזכה לזכיין למטרות עסקיות ובהתאם לתנאים המוסכמים על שני הצדדים.

זיכיון
זכות להשתמש ב"שם", "סמל", מוצרים ושירותים של רשת מזכה בכדי להיות חלק ממנה ולהקים סניף של הרשת המזכה.

מזכה
חברה או רשת המעוניינת להתרחב עסקית ע"י פתיחת סניפים חדשים בשיטה של זכיינות – Franchising

זכיין
הצד המבקש מחברה או מרשת מזכה את הסכמתה להעניק לו זיכיון תמורת סכום כסף ותנאים נוספים שבהם הוא מתחייב לעמוד.

הסכם זיכיון
חוזה מחייב הנחתם בין הצדדים ומעניק להסכם הזכיינות תוקף חוקי. ההסכם מחלק את האחריות, הזכויות והחובות של כל אחד מהצדדים.

בלעדיות
סעיף בחוזה הזכיינות המעניק לזכיין זיכיון אקסקלוסיבי בשטח גאוגרפי מוגדר בכדי למנוע תחרות ישירה מול הרשת או מול זכיינים אחרים.

סינון זכיינים
חברה או רשת המעבירה את מבקשי הזיכיון בדיקות שונות בטרם תבחר עם מי מהם כדאי לחתום על חוזה זכיינות.=

דמי פרסום
על פי רוב זוהי השתתפות כספית של הזכיין בהוצאות הפרסום הכלליות של הרשת. הזכיין אינו שותף להחלטות לגבי אופן הפרסום אך מרוויח מהתוצאות.

איזור הזיכיון
לעתים הסכם יכול להקנות לזכיין אפשרות לפתיחת יותר מסניף אחד של הרשת המזכה. כך הדבר לגבי הסכם אזורי שבו יש לזכיין אפשרות להתפתח ולפתוח סניפים או להרחיב את ההפצה (בתיאום עם הרשת). במידה ומדובר בחברה מזכה מחו"ל הרי שהזכיין יכול לזכות בשליטה על ההפצה והשיווק במדינה כולה.

מתכונת
סוג זכיינות המאפשרת מכירת מוצרים וגם מכתיבה את צורת הניהול, מראה הסניף, מדי העובדים וכדומה. לעומתה יש זכיינות גמישה המשאירה בידי הזכיין שיקול דעת גדול יותר ומתמקדת רק בהיתר למכירת מוצרי הרשת המזכה.

קונסיגנציה
שיטה שבה אין הזכיין רוכש את המוצרים מהחברה המזכה אלא מקבל אותם ללא עלות. בצורה זו הוא מפריש אחוזים מסוימים מכל מוצר שנמכר, אך נהנה מכך שלא נזקק להוצאות מימון גבוהות בכדי לממן את רכישת המוצרים עצמם, ומכך שהוא משלם למזכה רק לאחר שמכר את המוצרים בפועל.

תמלוגים
הכסף שעל הזכיין לשלם לחברה המזכה עבור השימוש בנכסיה. התמלוגים נקבעים על ידי הסכם הנחתם בין בעל הזכויות ובין הרוצה להשתמש בקניין הרוחני ויכולים להיות אחוזים מתוך הרווח, סכום קבוע עבור כל מוצר שנמכר או כסכום המשולם כל פרק זמן מוגדר. ככלל, גובה סכום הכסף נתון למשא ומתן בין המזכה והזכיין.

דמי זיכיון או תמורה
סכום הכסף שמשלם הזכיין בעד הזיכיון. בדרך כלל זהו סכום חד פעמי המשולם בעת חתימת הסכם הזיכיון.

תקופת הזיכיון
משך ההתקשרות כפי שהוגדרה בהסכם הזיכיון. ישנם הסכמי זיכיון הקובעים כי בתום תקופת הזיכיון תעמוד לזכיין האופציה להאריך את התקופה לתקופה נוספת. לרוב הדבר מותנה בעמידתו של הזכיין בכל תנאי הסכם הזיכיון בתקופה הראשונה.

מכירת הזיכיון
לעיתים במקרה שהזכיין רוצה למכור את זכויותיו לפני תום תקופת הזיכיון יתאפשר לו לחפש זכיין חלופי. בדרך כלל, לרשת המזכה יש זכות סירוב לגבי זהותו של הזכיין החדש.

יש לכם שאלה בתחום הזכיינות?
מחפשים ייעוץ משפטי מעו"ד זכיינות?
זקוקים לליווי מקצועי לחתימת חוזה זכיינות?
נקלעתם חלילה לסכסוך ומחלוקת זכיינות?

מוזמנים לצור קשר ונשמח לתאם פגישה.
בברכה, משרד עו"ד זכיינות קולן – נבון

צרו קשר

03-5544054

הירקון 2, בני ברק