זכיינות ושאלת הערך המוסף ברשתות זכיינות

פסק דין מיום 16.9.2019 בת.א. (ת"א) 30594-04-17

ביום 16.9.2019 ניתן פסק דין בתיק תביעה בו ייצגתי שלושה זכיינים מול רשת החקלאי, שבבעלותו של מר לירז שדה. המדובר ברשת, שהבטיחה בכל פרסומיה, כמו גם לזכייניה, להביא בשורה בתחום שיווק הירקות, בדרך של צמצום פערי התיווך בין החקלאי לצרכן.

בתביעה טענו הזכיינים, כי הודיעו לרשת על ביטול ההסכמים, זאת משהתברר להם, כי בניגוד לכל המצגים וההבטחות של הרשת ומנהליה, הקונספט של שיווק ישיר מהחקלאי לצרכן לא התקיים כלל ברשת, ומעבר לכך, הרשת נעדרה כל מערך רשתי תומך ומתחייב. הרשת מצידה, תבעה את הזכיינים, וטענה להפרת הסכמים מצידם.

בפסק הדין, דחה בית המשפט את תביעת הרשת וקבע כי ביטול ההסכמים על ידי הזכיינים נעשה כדין. בית המשפט הוסיף וקבע, כקביעה עקרונית וחשובה בתחום הזכיינות, כי על רשת זכיינות להציע ערך מוסף לזכייניה, והיא חייבת בקיום מערך רשתי תומך ומלווה, דבר שלא התקיים ברשת החקלאי. 

וכך קבע השופט בפסק הדין במשפט זכיינות: 
אדם המבקש להקים עסק יכול לבחור להקים עסק מן היסוד – בעצמו. ההיגיון הכלכלי מצדיק התקשרות עם רשת במנגנון של זכיינות רק כאשר הרשת מציעה ערך מוסף – תפעולי, רעיוני או קנייני – המצדיק את הגבלת העצמאות העסקית של הזכיין ואת תשלום דמי הזיכיון. רשת שאינה מציעה ערך מוסף כאמור לזכייניה הופכת למעשה מיותרת וחסרת זכות קיום, שכן במקום לייעל את עבודת הסניפים ולהוזיל עלויות, היא מוסיפה שכבה נוספת בשרשרת האספקה – של מטה הרשת – ועלולה אף להעלות את המחירים ולפגוע ביעילות התפעולית של הזכיין.

וביחס לרשת החקלאי קבע: 
מחומר הראיות ומן העדויות שנשמעו לפניי עולה בבירור, כי מדובר ברשת הנעדרת יכולת מקצועית לתמוך בזכיינים וללוות אותם מן הבחינה המקצועית: לא בתחום השיווקי, לא בתחום קידום מכירות ולא בתחום המקצועי-תפעולי; נעדרת גם מערך בקרה או פיקוח ואף נעדרת ספר נהלים אחיד וברור ובנוסף גם לא הציגה לזכיינים את ספר הנהלים – שמהווה את תורת הרשת. יש לציין, כי התנהלותה של הרשת – כעולה מעדותו של שדה – הייתה חובבנית ובלתי מקצועית.

יש לקוות, כי רשתות ילמדו וישכילו מקביעות אלו של בית המשפט. על הזכיינים לגלות זהירות כבר בעת כריתת ההסכם, וכמובן גם במהלך הפעילות העסקית. משרד עו"ד קולן – נבון ישמח ללוות אתכם הן בשלב חתימת הסכם הזכיינות והן חלילה במקרה של עימות או סכסוך.

צרו קשר

03-5544054

הירקון 2, בני ברק