ביטול זכייה במכרז – אי תשלום במועד

פסק דין חדש מבית מדרשו של בית המשפט העליון

דיני המכרזים מציבים בפנינו לא פעם שאלות חדשות בנוגע לתקפות הצעה זוכה במכרז. לרוב שאלות אלו צפות ועולות בשלב ההצעות למכרז. ואולם, הפסיקה הלכה צעד נוסף וקבעה כי דיני המכרזים לא מסתיימים עם קבלת ההצעה הזוכה, אלא ממשיכים לחול על ההתקשרות גם לאחר הזכייה, תוך בחינת עמידתו של הזוכה בתנאי המכרז גם בשלב המימוש.

פסק דין חדש בענין זה יצא תחת ידיו של בית המשפט העליון בימים אלו (3.1.2019) בערעור שהגישה רשות מקרקעי ישראל, ביחס לזכייתו של מציע במכרז לחכירת קרקע למבני ציבור ומסחר באזור תעשיה נצרת עילית. עעמ 5409/18 רשות מקרקעי ישראל נ' מוחמד סלימאן.

במכרז שם נקבע, כי סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע הם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז ובמקרה של איחור בתשלום תהא הזכייה במכרז מבוטלת. הזוכה שילם את מרבית הסכום במועדו, פרט לחלק קטן מהסכום אותו שילם בפיגור של 4 ימים בלבד.

כפועל יוצא מכך, ועדת המכרזים החליטה לבטל את זכייתו, והזוכה הגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת, אשר קיבל את עתירתו.
על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת הגישה רשות מקרקעי ישראל ערעור לבית המשפט העליון, ושם התהפכה התוצאה ובית המשפט קיבל את הערעור מפי שלושה שופטים, וקבע בין היתר כך:

"תקנה 20(ד) לתקנות המכרזים מסמיכה את הרשות לפסול הצעה שנפל בה פגם. בהקשר זה, בית משפט זה מבחין בין פגם שהוא טכני גרידא לבין פגם מהותי בהליך המכרז אשר פוגע בתחרות הוגנת בין משתתפיו ובעיקרון השוויון, שהוא עיקרון יסוד של דיני המכרזים. בעוד שפגם טכני ניתן לתיקון ועל פי רוב מן הראוי לתקנו, פגם מהותי מביא ברגיל לבטלות ההצעה ואפשרות לתקנו איננה קיימת אלא במקרים חריגים."

"השלב של מימוש הזכייה אכן מנוהל על ידי דיני חוזים, אולם בניגוד לעמדת המשיב, הוא מוסיף להיות נשלט גם על ידי דיני מכרזים וכפועל יוצא מכך על ידי תנאי המכרז אשר מהווים חלק אינטגרלי מהחוזה שבין הרשות לזוכה"

"הקו המפריד בין תקלה טכנית או תקלה דומה, הניתנת לתיקון, לבין פגם מהותי, אשר אינו בר-תיקון ואשר מביא בשל כך לפסילת ההצעה או הזכייה, הוא עיקרון השוויון."

"מעמדו של עיקרון השוויון במכרזים כעיקרון-על מסביר את חובתו של הזוכה במכרז לדייק ולדקדק עם מועדי התשלום לרשות. חובה זו מונחת ביסודו של הכלל אשר קובע כי יש להקפיד הקפדה יתרה על תנאי המכרז שקובעים את מועדי התשלום על ידי הזוכה ואין לאשר הארכות מועד לזוכים שאינם עומדים במועדי התשלום."

יש להניח, כי על רקע פסק דינו זה של בית המשפט העליון, הוודאות בתחום דיני המכרזים תגבר, ויהיו פחות מצבים של תחומים אפורים. פסק דין זה הוא תמרור אזהרה לזוכים במכרז, כי עליהם להקפיד במימוש זכייתם על כל התנאים, קלה כחמורה.

אם אתם זקוקים לליווי ו\או ייעוץ משפטי בתחום נדל"ן, מקרקעין וליקויי הבניה –
אנא פנו למשרדנו בהקדם, ונשמח לסייע ולהעניק ייצוג משפטי.

יש לכם שאלה משפטית?
קבלו ייעוץ מקצועי מעו"ד רפאל נבון