Colen & Navon

משרד עורכי דין מתמחה במקרקעין וליקויי בניה

פינוי דייר סרבן - עו"ד ליקוי בנייה

אחת הסיטואציות המעיקות והמתסכלות ביותר שבעל נכס המשכיר את דירתו או ביתו עשוי להתמודד עמן – היא כאשר השוכר מסרב להתפנות או כשהוא מסרב לשלם את שכר הדירה. בכדי לנהל את תהליך הפינוי של שוכר סרבן בצורה ראויה נכונה וחוקית יש להכיר את החוק ואת דרכי הפעולה.

עד לפני מספר שנים, בעל דירה אשר נפל קורבן לשוכר בעייתי שאינו משלם את השכירות, היה נאלץ לנהל הליך משפטי מורכב וארוך, במהלכו השוכר הבעייתי המשיך לשבת ולהחזיק בדירה. בעל הנכס היה נאלץ לחרוק שיניים ולהמתין עד שטחנות הצדק יסיימו את מלאכתם, לעיתים במשך כשנתיים.

הבעיה המשפטית העיקרית שנובעת ממצב בו השוכר מסרב להתפנות היא העובדה, כי השוכר איננו נחשב למסיג גבול בנכס. לכן, בעל הדירה לא יכול לפרוץ לנכס ולסלק אותו, וגם המשטרה לא תסייע לו בכך. הדרך החוקית היחידה הפתוחה בפניו היא הגשת תביעה לבית המשפט לסילוק ידו של השוכר מן המושכר.

בסיטואציה הזו, הנזק המצטבר של בעל הנכס הלך ותפח, בין היתר גם בגין אי תשלום מיסים (ועד בית, חוב לחברת החשמל, מים, ארנונה וכדומה), שלא לדבר על כך שהשוכר המשיך לעשות בנכס ככל העולה על רוחו.

במצב בעייתי זה נותרו בעלי הנכסים לעמוד בפני שוקת שבורה וחסרי אונים משך תקופה ארוכה.

נוכח התפשטות התופעה המחוקק ראה לנכון להתערב וקבע בתקנות סדרי דין מיוחדים וקצרים לתובענה מסוג זה של פינוי שוכר.

הגשת תביעה לפינוי שוכר מתנהלת כיום בהליך משפטי מקוצר, אשר זמניו נקבעו בתקנות, המגדירות את פרק הזמן כולו בכ- 3 חודשים בלבד מיום הגשת התביעה ועד עד למתן פסק הדין.

בשונה מתביעה רגילה, קבע המחוקק סדרי דין מיוחדים, במסגרתם מוגש כתב התביעה יחד עם תצהיר וכלל הראיות של בעל הנכס. לנתבע עומדים 30 ימים להגשת כתב הגנה מטעמו בצירוף כל ראיותיו, ובית המשפט נדרש לקבוע דיון במעמד הצדדים בתוך 30 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה.

חשוב לציין כי התביעה לפינוי המושכר אינה תביעה כספית בגין או תשלום שכירות או נזקים נגרמו בעקבות אי התשלום. תביעה כזו תתנהל בהליך אחר ושונה ובהחלט יש לשקול הגשתה יחד עם התביעה לפינוי המושכר.

עוד ראוי לציין, כי בסיטואציה מעיקה זו נכון לבעל הנכס לשקול גם מימושן של בטוחות, שהשוכר מסר בידו, כגון ערבויות, שטרי חוב וכיוצא בזה.

מובן, כי על מנת לנהל את ההליך באופן מיטבי, רצוי שבעל הנכס יזכה לייצוג משפטי על ידי עורך דין המתמחה בתחום.

נתקלתם בדייר סרבן ? נשמח לסייע לכם וללוות אתכם בסיוע משפטי מהיר ואיכותי.

בברכה,
עו"ד רפאל נבון

יש לכם תיק משפטי במקרקעין או ליקויי בנייה? קבלו ייעוץ מקצועי מעו"ד רפאל נבון